پوستر

راهنمای ارسال مقالهراهنمای ارسال مقاله
لطفا ابتدا از طريق گزينه ارسال و پيگيري مقاله، ثبت نام نماييد.
جهت وارد كردن كد ملي، زبان كامپيوتر خود را در حالت انگليسي قرار دهيد.
زمان ورود به سامانه، كد ملي خود را تايپ كنيد و از كپي و پيست كردن آن خودداري نماييد.
لطفا مقاله خود را كه طبق دستورالعمل مندرج در گزينه (راهنماي نگارش مقاله) آمده است، ارسال فرماييد.
بازديدهاSite Statistics
View This Page: 91716
Site Visits: 131443774
Subportal Visits: 91716
Subportal Today: 2
Today: 1490
This page today: 2
متون عمومی
Wednesday, December 09, 2020

دانشگاه قم
در راستاي نيل به اهداف نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و به منظور تربيت نيروي انساني متخصص و متعهد در حوزه هاي قضايي ، آموزشي و علمي ، پس از تلاشهاي بي وقفه شهيد مظلوم آيت‌ا... دكتر بهشتي و شهيد دكتر باهنر، دانشگاه قم در اواخر سال 1358 بر اساس تصويب شوراي انقلاب اسلامي، زير نظر جامعه مدرسين حوزه علميه قم تحت عنوان «مدرسه عالي تربيتي و قضايي طلاب قم» تأسيس گرديد  در تاريخ 1376/3/13 با تصويب شوراي گسترش آموزش عالي مدرسه عالي تربيتي و قضايي طلاب به «دانشگاه قم» تغيير وضعيت داد و اين مجموعه با 6 رشته در مقطع كارشناسي، 5 رشته در مقطع كارشناسي ارشد و يك رشته در مقطع دكتري تخصصي فعاليت خود را ادامه داد و اساسنامه جديد دانشگاه قم در جلسه مورخ 1378/10/25 شوراي گسترش آموزش عالي، به تصويب نهايي رسيد و از آن پس دانشگاه قم در چارچوب مقررات وزارت علوم به فعاليت خود ادامه داد. هم‌اكنون دانشگاه قم با 7 دانشكده و مركزآموزشي، 3 مركز پژوهشي و فناوري، 34 گروه آموزشي و پژوهشي و 44 رشته تحصيلي در مقطع كارشناسي ناپيوسته، 90 رشته تحصيلي در مقطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و 40 رشته تحصيلي در مقطع دكتري تخصصي با حدود 10000 دانشجو و بيش از 280 هيأت علمي به فعاليتهاي علمي، آموزشي و فرهنگي خود ادامه مي‌دهد و در مسير رشد كمي و كيفي گام برمي‌دارد.

دانشكده حقوق
دانشكده حقوق دانشگاه قم در زمره با سابقه ترين دانشكده هاي حقوق كشور بوده كه براي نخستين بار در اوايل پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي در سال 1359 به پذيرش دانشجوي كارشناسي علوم قضايي پرداخت و جذب دانشجو را در سال 1374 به مقطع كارشناسي ارشد و به سال 1387 به مقطع دكترا توسعه داد و در ادامه راه با برگزاري دوره هاي مجازي خدمات دهي خود را براي كساني كه فرصت تحصيل حضوري در دانشگاه را ندارند محقق ساخت. دانش آموختگان آن تاكنون به عنوان اساتيد برجسته دانشگاهها، قضات، وكلا و سردفتران در بخش هاي گوناگون در حال خدمت در نظام مقدس جمهوري اسلامي مي باشند. در حال حاضر اين دانشكده داراي 28 هيات علمي در پنج گروه حقوق خصوصي، حقوق جزا و جرم شناسي، حقوق بين الملل، حقوق عمومي و حقوق مالكيت فكري و اغلب در مرتبه دانشياري و استادي مي باشد كه غالباً اساتيدي هستند كه دانش حقوق دانشگاهي را با تحصيلات حوزوي همراه ساخته و در كنار تدريس در دانشگاه در ساير مراكز آموزشي مانند مراكز كارآموزي قوه قضاييه و مراكز تخصصي سطوح عالي حوزه انجام وظيفه مي نمايند. دانشكده حقوق هم اكنون داراي 292 دانشجوي كارشناسي حقوق، 110 دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي، 109 دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق خصوصي، 89 دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق بين الملل، 81 دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق مالكيت فكري و 70 دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق عمومي، 48 دانشجوي دكتراي تخصصي حقوق خصوصي، 38 دانشجوي دكتراي تخصصي حقوق جزا و جرم شناسي، 23 دانشجوي دكتراي تخصصي حقوق بين الملل و 14 دانشجوي دكتراي تخصصي حقوق عمومي مي باشد. ده ها تن از دانشجويان اتباع كشورهاي خارجي را بايد به آمار مزبور افزود كه اساتيد دانشكده كه عمدتاً با زبان ها خارجي نيز آشنايي و تسلط داشته نسبت به تربيت ايشان اهتمام داشته اند.

در حوزه پژوهشي نيز دانشكده حقوق دانشگاه قم به لحاظ آثار پژوهشي از سوي پايگاه استنادي جهان اسلام (ISC) به عنوان پنجمين دانشكده حقوق كشور ارزيابي شده است. اعضاي هيأت علمي اين دانشكده موفق به ثبت بيش از 470 مقاله در پنج سال اخير (تا پاييز سال 1398) شده‌اند كه سرانه پژوهشي هر استاد را به 8/2 مقاله در سال مي‌رساند. انتشار مجله پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب از پاييز 1393 تا پاييز 1398 با 150 مقاله از بيش از 200 نويسنده از دانشگاه هاي مختلف كشور و تصويب انتشار مجله ايراني حقوق بين‌الملل و تطبيقي به زبان انگليسي و فعاليت مركز پژوهشي حقوق اسلامي دانشكده حقوق از سال 1388 الي 1390 نيز از ديگر فعاليت‌هاي پژوهشي اين دانشكده است. اعضاي هيأت علمي دانشكده حقوق علاوه بر درخشش در دانشكده حقوق توفيق همكاري با نهادهاي علمي-حاكميتي، پژوهشي، دانشگاهي و اجرايي مختلفي داشته‌اند؛ از نهادهاي علمي-حاكميتي مي توان به كارگروه برنامه آموزشي وزارت علوم، شوراي تحول و ارتقاي علوم انساني، كميته تدوين سوالات سازمان سنجش، بعثه حج مقام معظم رهبري و دفتر تبليغات حوزه علميه قم و از مراكز پژوهشي مي‌توان به پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، كميسيون حقوق بشر اسلامي، مركز مطالعات تطبيقي اسلام و حقوق بشردوستانه، پژوهشگاه قوه قضاييه، مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي و از مراكز دانشگاهي مي‌توان به جامعه المصطفي العالميه، دانشگاه معارف اسلامي، دانشگاه‌هاي استان قم اشاره نمود. همچنين اساتيد اين دانشكده مسووليت‌هاي اجرايي مهمي در دانشگاه آزاد اسلامي واحد قم، دانشگاه حضرت معصومه (سلام ا... عليها)، دانشگاه علوم رضوي و رياست جمهوري داشته يا دارند. اخذ رتبه در جشنواره‌هاي فارابي، كتاب سال و شهيد رجايي از ديگر افتخارات برخي عضاي هيأت علمي اين دانشكده است. در راستاي رسالت پژوهشي دانشكده، بيش از 30 نشست علمي شامل يك همايش ملي (ايران و حقوق بين‌الملل  آبان 1395) توسط گروه‌هاي علمي دانشكده حقوق و دوره‌هاي مهارت‌آموزي براي اساتيد و دانشجويان مانند كارگاه مقاله نويسي به زبان خارجي و آشنايي با پايگاه‌هاي پژوهشي اينترنتي و بازيابي اطلاعات سازمان ملل متحد برگزار گرديده است. دانشجويان دانشكده نيز توانسته‌اند افتخاراتي مانند رتبه نخست هشتمين دوره مسابقات شبيه‌سازي دادگاه (موت كورت) ديوان كيفري بين‌المللي  يادواره هانري دونان سال 1395 و كسب رتبه نخست لايحه برتر انگليسي در مسابقات شبيه‌سازي (موت كورت) ديوان كيفري بين‌المللي يادواره هانري دونان 1396  و كسب رتبه اول دور ملي مسابقات شببيه‌سازي (موت كورت) جساپ 1398 را براي دانشكده به ارمغان آورند. دانشكده حقوق همچنين تفاهم‌نامه‌اي با پژوهشگاه قوه قضاييه جهت برگزاري جلسات نقد رأي و گروه حقوق مالكيت فكري دانشكده نيز تفاهم‌نامه‌‌اي با مركز رشد دانشگاه قم جهت ارتباط اساتيد و دانشجويان با صنعت و برگزاري اولين «استارآپ حقوقي» كشور منعقد نموده است. همچنين دانشكده حقوق در جهت توسعه ارتباطات بين‌المللي در سال 1399 اقدام به پذيرش تعداد كثيري دانشجويان عراقي در مقاطع ارشد و دكتري رشته‌هاي مختلف حقوق با زبان‌هاي عربي و فارسي نموده است. 

گروه حقوق بين الملل
گروه حقوق بين الملل دانشگاه قم در سال هاي 1393 الي 1399 به برگزاري نشست ها و كارگاه هاي علمي مختلفي اقدام نموده است كه برخي از اين موارد به شرح زير است:

1- نشست اول بررسي عملكرد و مسؤوليت گروه‌هاي تكفيري از منظر حقوق بين‌الملل از سوي گروه حقوق بين‌الملل دانشگاه قم در تاريخ 27 آبان 1393 در محل تالار انديشه دانشگاه قم برگزار گرديد.
2- 
نشست دوم بررسي عملكرد و مسؤوليت گروه‌هاي تكفيري از منظر حقوق بين‌الملل از سوي گروه حقوق بين‌الملل دانشگاه قم در تاريخ 11 آذر 1393 در محل تالار انديشه دانشگاه قم برگزار گرديد.
3- كارگاه 
آموزشي حقوق بشردوستانه بين‌المللي از سوي گروه حقوق بين‌الملل دانشگاه قم و با همكاري مركز حقوق بشردوستانه اسلامي و مطالعات تطبيقي در تاريخ 26 آذر 1393 در محل تالار انديشه دانشگاه قم برگزار گرديد.
4- نشست بررسي تحولات اخير يمن از منظر حقوق بين الملل به همت گروه حقوق بين‌الملل دانشگاه قم و با همكاري بسيج حقوقدانان استان قم و عضو هيئت علمي دانشگاه صنعا در تاريخ 15 ارديبهشت 1394 در محل تالار انديشه دانشگاه قم برگزار گرديد.
5- كارگاه 
جمهوري اسلامي ايران و سازوكارهاي جهاني حقوق بشر با همكاري كميسيون حقوق بشر اسلامي در تاريخ 26 فروردين 1394 در محل تالار انديشه دانشگاه قم برگزار گرديد.
6- 
همايش بررسي و نقد عمليات حفظ صلح سازمان ملل متحد به همت گروه حقوق بين الملل دانشگاه قم و با همكاري دفتر اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران و وزارت امور خارجه و نيروهاي ايراني شركت كننده در عمليات حفظ صلح در تاريخ 5 خردادماه 1394 به مناسبت روز جهاني صلحبانان ملل متحد مصادف با 29 مي 2015در محل تالار انديشه دانشگاه قم برگزار گرديد.
7- كارگاه آموزشي طرح و تدوين روش‌شناسي آينده‌پژوهي در حقوق بين‌الملل از سوي گروه حقوق بين‌الملل دانشگاه قم با همكاري موسسه حقوقي بين‌المللي آينده‌پژوهان پارس‌آراء و مركز صدور كارت بين‌المللي دانشگاهيان در تاريخ 3 آبان 1394 در محل تالار انديشه دانشگاه قم برگزار گرديد.
8- 
همايش بررسي ابعاد حقوقي بين‌المللي حادثه منا به همراه يادبود مرحوم دكتر ناصر قربان نيا با همكاري دانشكده حقوق دانشگاه قم و با حضور معاون سازمان حج و زيارت و رئيس عمليات حج 94 در تاريخ 19 آبان 1394 در محل تالار بهشتي دانشگاه قم برگزار گرديد.
9- كارگاه حقوق بشردوستانه بين المللي با تأكيد بر افغانستان از سوي گروه حقوق بين الملل دانشگاه قم و مركز مطالعات تطبيقي اسلام و حقوق بشردوستانه بين المللي در 4 دي 1394 در محل تالار انديشه دانشگاه قم برگزار گرديد.
10- كارگاه بازيابي اطلاعات و اسناد سازمان ملل متحد توسط گروه حقوق بين الملل دانشگاه قم و مركز اطلاعات سازمان ملل متحد در 17 اسفند 1394 در محل سايت مركزي دانشگاه قم به همراه نمايشگاه عكس به مناسبت هفتادمين سالگرد تاسيس سازمان ملل متحد برگزار گرديد.
11- دوازدهيمن كارگاه آموزشي اسلام و حقوق بشردوستانه بين المللي با همكاري مركز مطالعات تطبيقي اسلام و حقوق بشردوستانه بين المللي و گروه حقوق بين الملل دانشگاه قم در محل تالار انديشه دانشگاه قم برگزار گرديد.
12- سومين پيش نشست همايش ملي ايران و حقوق بين الملل : صلح و امنيت منطقه اي با عنوان چالش هاي حقوقي بين المللي مخاصمات مسلحانه منطقه توسط گروه حقوق بين الملل دانشگاه قم در 14 ارديبهشت 1395 در محل تالار انديشه دانشگاه قم برگزار گرديد.
13- نشست علمي «تحريم‌ها، يكجانبه‌گرايي و حقوق بشر» با سخنراني دكتر محمد حبيبي مجنده، دكتر سيدياسر ضيائي، دكتر احمدرضا توحيدي و دكتر ضيايي فر و دكتر وحيد بزار و هادي آذري از دست‌اندركاران پيگيري پرونده دادخواهي ايران در ديوان و از مشاوران رييس مركز حقوقي بين‌المللي رياست جمهوري در 19 آبان 1398 برگزار گرديد.
14- نشست بررسي ابعاد حقوقي بين المللي شهادت سردار سليماني با حضور اساتيد حقوق بين الملل استان قم در 30 دي 1398 برگزار گرديد.
15- نشست علمي حفاظت از محيط زيست در مخاصمات غيربين المللي با سخنراني دكتري مشهدي در تاريخ 15 آبان 1397 برگزار گرديد.
16- نشست علمي حق شرط در حقوق معاهدات: تحليلي بر رويه جمهوري اسلامي ايران با سخنراني دكتر مصطفي فضائلي در 13 آذر 139غ برگزار گرديد.
17- نشست علمي تابعيت فرزندان متولد از مادران ايراني: بررسي لايحه اعطاي تابعيت به فرزندان زنان داري همسر خارجي با سخنراني دكتر غلامعلي قاسمي، دكتر مصطفي فضائلي و دكتر مصطفي دانش پژوه در تاريخ 17 ارديبهشت 1398 برگزار گرديد.
18- نقد عملكرد امريكا در قبال ترور از منظر حقوق بين الملل: بررسي اقدام امريكا عليه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي با سخنراني دكتر محسن قدير و دكتر احمدرضا توحيدي در تاريخ 31 ارديبهشت 1399 برگزار گرديد. 
19- پيش نشست اول همايش حقوق بين الملل و مخاصمات مسلحانه در منطقه با موضوع ابعاد حقوقي بين المللي ترور دكتر فخري زاده با سخنراني دكتر احمد مومني راد، دكتر توكل حبيب زاده و دكتر مصطفي فضائلي در 19 آذر 1399 به صورت مجازي برگزار گرديد.View This Page: 3408
Home | Back |
Guest (Qomuniguest)


Powered By : Sigma ITID