تاریخ های مهمتاریخ های مهم
پوستر
راهنمای ارسال مقالهراهنمای ارسال مقاله
بازديدهابازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 250349
تعداد بازديد از سايت: 127031800
تعداد بازديد زيرپورتال: 286903
اين زيرپورتال امروز: 55
در امروز: 13863
اين صفحه امروز: 48

انتشار كتاب مجموعه مقالات همايش ايران و حقوق بين الملل

به اطلاع مي رساند به ياري خداوند كتاب مجموعه مقالات همايش ايران و حقوق بين الملل حاوي 50 مقاله با نمايه پايگاه استنادي جهان اسلام (ISC) در 930 توسط انتشارات دانشگاه قم منتشر گرديد. اين كتاب در اولين فرصت براي نويسندگان محترم ارسال خواهد شد و در نمايشگاه كتاب سال 1397 در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.
فهرست مقالات

محور اول: مباني حقوقي صلح و امنيت منطقه اي.. 7

بايسته‌هاي نظري و عملي امنيت منطقه‌اي در حقوق بينالملل.. 9

محمدصادق شربتيان

چالش‌هاي اصل عدم مداخله و جايگاه آن در حقوق بين‌الملل.. 31

غلامعلي قاسمي

جايگاه حقوق بين‌الملل در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران: بررسي موردي فاجعۀ منا 51

محمدرضا دهشيري

امكانسنجي خلع سلاح و كنترل تسليحات از ديدگاه اسلام. 67

محمدرضا دهشيري و روح‌اله پيربالائي

نقش منطقه‌گرايي در حفظ صلح و امنيت منطقهاي: با تأكيد بر نقش سازمان همكاري اسلامي در منطقۀ خاورميانه  91

لطيفه حسيني

محور دوم: حقوق بين الملل و مخاصمات مسلحانه در منطقه. 107

جنگجويان خارجي در منطقه خاورميانه و تعهدات دولت مبدأ 109

محمد حبيبي مجنده

مداخلۀ نظامي خارجي در مخاصمات مسلحانه غيربين‌المللي از منظر حقوق بين‌الملل: بررسي وضعيت عراق، سوريه، يمن و بحرين  127

سيدياسر ضيايي و محسن يدائي امناب

بررسي تعهدات زيست محيطي كشورها در زمان مخاصمات مسلحانه بين‌المللي با تأكيد بر كشورهاي منطقه خاورميانه  149

فرهاد طلايي و ريحانه اصلاني

چالش‌هاي فراروي كنوانسيون سوم (1949) با تأكيد بر جنگ عراق برضد ايران. 175

غلامعلي قاسمي

تحليل عملكرد شوراي امنيت در برخورد و مبارزه با گروه‌هاي تروريستي داعش و جبهة‌النصره. 183

محمدعلي كشور

ياري‌رساني انسان‌دوستانه در زمان مخاصمات مسلحانه و چالش‌هاي آن در حقوق بين‌الملل: بررسي موردي سوريه  203

سيد حسام‌الدين لساني

خسارات زيست‌محيطي ناشي از مخاصمات مسلحانه، مطالعه موردي اقدامات نظامي امريكا و داعش در عراق.. 223

فاطمه حكمتي و مهناز رشيدي

حمايت از افراد خاص در حقوق بشردوستانه اسلامي و حقوق بشردوستانه بين‌المللي، با نگاه موردي به گروه تروريستي داعش    241

محمدجواد جاويد، امير فاميل زوار جلالي و جواد فاميل زوار جلالي

بررسي بين‌المللي‌شدن مخاصمه در يمن.. 255

زهراسادات شارق و عليرضا محمدي مطلق

درآمدي به مباني فقهي حقوق غيرنظاميان در جنگ... 281

محمدصادق فياض

عملكرد عربستان در يمن از منظر حقوق بشردوستانه بين‌المللي و اسلام. 303

مجيد مسعودي

امكان‌سنجي حضور نظامي ايران در عراق با هدف مبارزه با گروه تروريستي داعش در پرتو اصل عدم مداخله. 313

احمد مومني راد، امير فاميل زوار جلالي و جواد فاميل زوار جلالي

بررسي دعوت به مداخله دولت عراق و سوريه از دولت ايران از منظر قواعد حقوق بينالملل.. 335

رضا نصيري لاريمي

نقض قواعدآمره در پرتو اقدامات ناقض صلح منطقه‌اي.. 357

عليرضا ابراهيمي

محور سوم: حقوق بين الملل و صلح و امنيت بشري در منطقه. 371

تأملي بر نسبت ميان حمايت از اقليت‌ها در حقوق بين‌الملل و صلح و امنيت منطقه‌اي.. 373

مصطفي فضائلي و موسي كرمي

رواداري مذهبي، راهكاري براي مقابله با عوامل ناامني در منطقه. 387

رحيم دهقان

حقوق اقليتهاي مذهبي و تأثير آن در تأمين صلح و امنيت منطقهاي.. 401

سيدمحمد سجادي

بررسي حق تعيين سرنوشت در كشور يمن.. 417

فائزه سادات صديقي و مهدي فيروزآباديان

رويكرد كشورهاي اسلامي حاشيه خليج فارس به موازين بين‌المللي حقوق خانواده؛ فرصت يا تهديد براي صلح و امنيت منطقه‌اي   437

محيا صفاري‌نيا

نقش حمايت از بزه‌ديدگان و قربانيان تروريسم در تأمين صلح و امنيت منطقهاي.. 451

محمدجواد صميمي

تحليلي بر حقوق بين‌الملل درزمينة تروريسم، صلح عادلانه و امنيت بشري.. 475

داود عامري و علي صادقي

ايران و ديپلماسي حقوق بشر 489

محمدحسين مظفري

سازمان همكاري‌هاي اسلامي و گفتمان منطقه‌اي حقوق بشر (با تأكيد بر ظرفيت‌هاي سند قاهره) 507

سيدمحمدعلي هاشمي

انواع تعهدات بازيگران بين‌المللي درقبال خشونت و افراطگرايي.. 523

امير مقامي و زهرا غلامي

Religious Minorities ‘the Self’ or ‘the Other’ in the Islamic Government as Presented in the Shi‘a School of Thought. 545

Qasem Muahmmadi

محور چهارم: ارتباطات بين المللي و صلح و امنيت منطقه اي.. 557

تحليل منطقۀ پرواز ممنوع در ليبي، در پرتو قطعنامۀ 1973 شوراي امنيت.. 559

احمدرضا توحيدي

صلح و امنيت منطقه‌اي با ايجاد پيوندهاي بين‌المللي بر مدار توسعة تجارت نفت.. 575

فتح‌الله رحيمي

عملكرد سازمانهاي دريايي جمهوري اسلامي ايران در مقابله با دزدي دريايي در پرتو تحولات حقوق بين‌الملل.. 595

بهزاد سيفي و فرزاد كريمي بيرگاني

ايران و امنيت هوايي بين‌المللي در عصر تهديد و ترور 619

فاطمه باباخاني

تأمين امنيت هوايي براي هواپيماهاي كشوري براساس كنوانسيون شيكاگو 1944 (مادۀ 3 مكرر) با تأكيد بر نقش ايران  637

حميد كاظمي

محور پنجم: صلح و امنيت و همكاري هاي منطقه اي.. 651

مناسبات آب ميان كشورهاي خاورميانه و تأثير آن در برقراري صلح پايدار 653

حسين اسماعيلنسب

لزوم فقهي طرح منطقة عاري از سلاح هستهاي: ممنوعيت سلاح هستهاي از ديدگاه اسلام حقوق بينالملل.. 675

سعيد داودي ليموني و عليرضا داودي ليموني

آلودگي درياي مازندران ( خزر) در ترازوي حقوق بينالملل محيط زيست.. 691

سيدهادي پژومان و مهرداد محمدي

برنامه‌هاي عمل سازمان همكاري اسلامي، صلح و امنيت بين‌المللي.. 707

مصطفي ميرمحمدي

تروريسم سبز، اقتراحي تطبيقي در پرتو نگرۀ حقوق بينالملل و فقه اسلامي با تأكيد بر مسائل منطقه. 729

پوريا حيدري، سيدمحسن قائمي خرق و محمدسجاد حمصي

بررسي كارآمدي سياست «حضور كمرنگ» ملل متحد درقبال فروپاشيدگي دولت در افغانستان. 751

عبدالعزيز دانش

قطعنامه «اتحاد براي صلح» و امكان كاهش قدرت شوراي امنيت، بررسي موردي بحران اوكراين و يمن.. 773

محمود بابايي، آيت‌الله جليلي و شهرام رحماني

بررسي عملكرد سازمان‌هاي بين‌المللي در بحران سوريه. 787

محسن قدير

نقش و ظرفيت‌هاي سازمان همكاري اسلامي در تثبيت صلح و امنيت منطقه‌اي.. 801

سيامك قياسي

رويكرد زيست‌محيطي با توسل به زور در منطقه از ديدگاه حقوق مخاصمات مسلحانه؛ مورد خليج فارس... 815

علي مشهدي و لادن حريريان

چالش‌هاي زيست‌محيطي خليج فارس... 833

حسن موثقي

ارتباط ميان صلح، جنگ و محيط زيست: با نگاهي به وضعيت خاورميانه و شمال آفريقا 853

اميد نياقي

تحولات عمليات حفظ صلح سازمان ملل متحد براي قرن 21. 887

احمدرضا توحيدي

سياست جنايي منطقه اكو در قبال جرائم سازمانيافته منطقه. 903

احمدرضا صاقي


عکس های مرتبط :

تعداد بازديد اين صفحه: 3357
خانه | بازگشت |
Guest (Qomuniguest)


مجری سایت : شرکت سیگما