پوستر

راهنمای ارسال مقالهراهنمای ارسال مقاله
لطفا ابتدا از طريق گزينه ارسال و پيگيري مقاله، ثبت نام نماييد.
جهت وارد كردن كد ملي، زبان كامپيوتر خود را در حالت انگليسي قرار دهيد.
زمان ورود به سامانه، كد ملي خود را تايپ كنيد و از كپي و پيست كردن آن خودداري نماييد.
لطفا مقاله خود را كه طبق دستورالعمل مندرج در گزينه (راهنماي نگارش مقاله) آمده است، ارسال فرماييد.
بازديدهاSite Statistics
View This Page: 91715
Site Visits: 131443415
Subportal Visits: 91715
Subportal Today: 1
Today: 1131
This page today: 1

تقدير و تشكر دبير علمي همايش

     بديهي است، برگزاري موفق همايش بين‌المللي «حقوق بين‌الملل و مخاصمات مسلحانه در منطقه»، مرهون حمايت‌ دانشگاه‌ها، مراكز علمي و پژوهشي و برخي نهادهاي ذيربط و هم‌انديشي و همكاري اساتيد، پژوهشگران و دانش‌پژوهان متعدد حوزه حقوق بين‌الملل بوده است كه همچون گذشته در مراحل گوناگون اين فرآيند يكساله‌ي منتهي به روزهاي 21 و 22 مهر 1400 از بذل الطاف و مراحم سخاوتمندانه خود دريغ نورزيدند. بي‌ترديد اين پشتيباني‌ها و كمك‌ها جز از روي دغدغه‌مندي و خدمت خالصانه علمي نبوده است. ليكن بر خود لازم مي‌دانيم مراتب سپاس و امتنان و قدرداني صميمانه خويش را به محضر يكايك نهادها و شخصيت‌هاي فاخري كه به نحو مستقيم يا غير مستقيم سهم و نقشي موثر در اين زمينه ايفا نمودند، به ويژه نامبردگان ذيل، ابراز داريم.
     استادان معظم و معززي كه از محضر پر فيض آنان در كميته علمي چه با حضور در جلسات كميته و چه از راه دريافت نظرات و مشورتهاي ايشان از طريق مكاتبات و مكالمات تلفني و در فضاي مجازي برخوردار بوده‌ايم آقايان و خانم‌ها: جناب دكتر محمدرضا ضيايي بيگدلي، جناب دكتر سيد قاسم زماني، جناب دكتر سيد فضل‌الله موسوي، جناب دكتر ابراهيم بيگ‌زاده، جناب دكتر احمد مومني راد، جناب دكتر محمد حبيبي مجنده، جناب دكتر سيد احمد طباطبايي لطفي، جناب دكتر هبه‌الله نژندي‌منش، جناب دكتر مهدي حدادي، جناب دكتر سيد مصطفي ميرمحمدي، جناب دكتر سيد حسام‌الدين لساني، جناب دكتر دانيل جوينر، جناب دكتر ديكران كوزوكو، خانم دكتر ايميليا پاول، خانم دكتر اوريليو، جناب دكتر غلامعلي قاسمي، جناب دكتر محسن قدير، جناب دكتر سيدياسر ضيايي، جناب دكتر علي مشهدي، جناب دكتراحمدرضا توحيدي و جناب دكتر محمد ستايش پور.
      استادان و پژوهشگراني كه در هيات رئيسه پنل‌ها حضور داشته و مديريت علمي جلسات را به عهده داشته‌اند آقايان: جناب دكتر محمد حبيبي مجنده، جناب دكتر جيان كارلو آنلو، جناب دكتر غلامعلي قاسمي، جنب دكتر سيد احمد طباطبايي، جناب دكتر ديكران كوزوكو، جناب دكتر احمدرضا توحيدي، جناب دكتر صقر صبوح، جناب دكترمحمدرضا مظفري، جناب دكتر علي مشهدي، جناب دكتر احمد مومني راد، جناب دكتر محمود خليل جعفر، جناب دكتر محسن قدير.
      و بالاخره جناب آقاي دكتر سيد ياسر ضيايي كه مسئوليت سنگين دبيري كميته اجرايي را برعهده داشتند و برپايي اين همايش عمدتا مرهون تلاش‌ها و زحمات شبانه روزي ايشان و همكارانشان در اين كميته بوده است، همچنين اهتمام و پيگيري‌هاي مجدانه جناب دكتر محمد ستايش پور كه مسئوليت دبيرخانه همايش را عهده‌دار بوده و هستند و دوستاني كه با ايشان همكاري داشته‌اند به ويژه آقاي دكتر محمد صالح تسخيري و خانم‌ها دكتر مهناز رشيدي، زهرا حسنجان زاده و زهرا اسدي و انجمن علمي دانشجويان حقوق بين‌الملل دانشگاه قم مخصوصا خانم‌هاي عليپور و قيطاسي؛
     و همه بخش‌ها و واحدهاي دانشگاه قم كه به نوعي در مراحل مختلف كار همكاري و همراهي و پشتيباني داشته و دارند: رئيس محترم دانشگاه، نهاد نمايندگي ولي فقيه در دانشگاه، معاونين محترم پژوهشي، آموزشي، اداري و مالي، فرهنگي و دانشجويي، گروه ارتباطات علمي و بين‌المللي، مديران سطوح مختلف به ويژه انفورماتيك، مركز آموزش‌هاي مجازي، پژوهش و فناوري، مالي، امور اداري و عمومي، حراست و نيروهاي زحمتكش آن؛ رئيس محترم حوزه رياست و روابط عمومي، نيروهاي شريف خدماتي، پرسنل محترم بخش صوت و تصوير و نمايندگان خبرگزاري‌ها؛
     در پايان به استحضار سروران گرامي عضو كميته علمي مي‌رسد كه اين كميته همچنان تا مرحله رونمايي از كتاب مجموعه مقالات همايش داير خواهد بود و از نظرات و مشورت‌هاي اساتيد ارجمند بهره خواهيم گرفت. ضمن اين كه به پيشنهاد يكي از عزيزان، جمع اعضاي گرانقدر اين كميته فرصت بسيار مغتنمي است و قابليت اين را دارد كه با تكميل و توسعه به مجمع اساتيد و پژوهشگران حقوق بين‌الملل كشور بدل شود و بستر مناسبي را براي تبادل افكار و انديشه‌ها و همكاري‌هاي علمي فراهم آورد. اين پيشنهاد را مي‌توان مورد بخث و گفتگو قرار داد.
 
اللهُمَّ ما بِنا مِن نِعمهٍ فَمِنكَ، لااِلهَ الا اَنت اَستغفِرُك وَ اَتوبُ اِلَيكَ
                      

عکس های مرتبط :

View This Page: 1231
Home | Back |
Guest (Qomuniguest)


Powered By : Sigma ITID