پوستر

راهنمای ارسال مقالهراهنمای ارسال مقاله
لطفا ابتدا از طريق گزينه ارسال و پيگيري مقاله، ثبت نام نماييد.
جهت وارد كردن كد ملي، زبان كامپيوتر خود را در حالت انگليسي قرار دهيد.
زمان ورود به سامانه، كد ملي خود را تايپ كنيد و از كپي و پيست كردن آن خودداري نماييد.
لطفا مقاله خود را كه طبق دستورالعمل مندرج در گزينه (راهنماي نگارش مقاله) آمده است، ارسال فرماييد.
بازديدهاSite Statistics
View This Page: 36249
Site Visits: 104919965
Subportal Visits: 36249
Subportal Today: 12
Today: 9699
This page today: 12

جبهه مقاومت و حقوق بين الملل: مقاومت فلسطين، سوريه و حزب الله در برابر اسرائيل

سومين پيش نشست همايش بين المللي آنلاين حقوق بين الملل و مخاصمات مسلحانه در منطقه با موضوع جبهه مقاومت و حقوق بين الملل؛ مقاومت فلسطين، سوريه و حزب الله در برابر اسرائيل؛ به ميزباني دانشگاه قم برگزار شد.

دكترسيد قاسم زماني عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي در خصوص شناسايي الحاق بلندي هاي جولان به رژيم صهيونيستي توسط آمريكا از ديدگاه حقوق بين الملل، دكتر سيداحمد طباطبايي عضو هيئت علمي پرديس فارابي دانشگاه تهران در خصوص حقوق بين الملل و مرزهاي فلسطين با تاكيد بر حقوق مخاصمات مسلحانه و دكتر غلامعلي قاسمي عضو هيئت علمي دانشگاه قم در خصوص مشروعيت مبارزات جنبش حزب الله لبنان از منظر حقوق بين الملل به سخنراني پرداختند.
دكتر سيد قاسم زماني در خصوص شناسايي الحاق بلندي هاي جولان به رژيم صهيونيستي توسط آمريكا از ديدگاه حقوق بين الملل عنوان كردند: ارتفاعات جولان در جنوب شرقي سوريه در حاشيه لبنان، فلسطين و اردن به مساحت هزار و ۸۰۰ كيلومتر مربع، داراي زميني حاصل خيز و منبع آب غني و موقعيتي استراتژيك است.
وي افزود: پس از جنگ شش روزه اعراب و اسرائيل، رژيم صهيونيستي در ژوئن ۱۹۶۷ ارتفاعات جولان را تسخير و با اخراج مردم و ساكنين آن تمام زيرسازها را تخريب كرد. اسرائيل ارتفاعات جولان را بخشي از سرزمين خود اعلام كرد و در اويل دهه ۸۰ با قانوني به بهانه تامين امنيت مرزهاي اسرائيل بلندي هاي جولان را به سرزمين خود ملحق نمود.
عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي در تشريح سخنان خود افزود: حقوق بين الملل طبق قوانيني كه در كنوانسيون ها و پروتكل هاي الحاقي ۱۹۷۷ انعكاس يافته به هيچ وجه اشغال نظامي يك سرزمين را باعث انتقال حاكميت به دولت اشغالگر قلمداد نميكند بلكه دولت اشغالگر طبق اسناد و حقوق بين الملل عرفي صرفا براي حفظ نظم و امنيت خود داراي صلاحيت‌هايي است و از حاكميتي مشروع برخوردار نيست.
دكتر سيد قاسم زماني توضيح داد: زماني كه اسرائيل بلندي هاي جولان را اشغال كرد، سازمان ملل متحد طبق عهدنامه هايي اين عمل را محكوم كرد و طي قطعنامه هاي ۲۴۲، ۳۳۸ و ۴۹۷ كه در شوراي امنيت به تصويب رسيدند اشغال بلندي هاي جولان و الحاق آن به اسرائيل محكوم، باطل و بلااثر دانسته شد.
وي ادامه داد: علتي كه اين موضوع براي ارائه سخنراني انتخاب شد اتفاقت عجيبي بود كه در دوره ترامپ محقق شد و بعيد است كه رئيس جمهور جديد آمريكا در خصوص اين موضوع تغييرات اساسي ايجاد كند. در فروردين ۹۸ ترامپ مناطق اشغالي جولان را به عنوان بخشي از سرزمين اسرائيل به رسميت شناخت و در يك كنفرانس خبري رسما اعلام كرد كه پس از ۵۲ سال زمان آن فرارسيده كه واشنگتن حاكميت اسرائيل بر ارتفاعات جولان را به رسميت بشناسد.
عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي بيان كرد: دولت سوريه ، اعضاي داخلي شوراي امنيت از جمله بريتانيا و كشورهايي چون فرانسه و چين و روسيه نيز اين اقدام را ناقض حقوق بين الملل و مغاير با قطعنامه‌هاي آن دانستند و تلاش براي مشروعيت بخشيدن به اين اقدام اسرائيل را يك اشتباه بزرگ قلمداد كردند.
به نظر ميرسد جامعه بين المللي در غيرقانوني كردن شناسايي الحاقي بلندي هاي جولان از اجماع كامل برخوردار است. نقض حقوق بين الملل آنچنان واضح بود كه بسياري از هم پيمانان آمريكا نيز نتوانستند در مقابل اين اقدام سياست سكوت را برگزينند.

دكتر سيد احمد طباطبايي ضمن تشريح مساله حقوق بين الملل و مرزهاي فلسطين با تاكيد بر حقوق مخاصمات مسلحانه ، عنوان كرد: تحولات سرزميني فلسطين شامل مواردي از جمله طرح تقسيم فلسطين است كه اولين نقط عطف مهم در تاريخ فلسطين است كه بر اساس قطعنامه ۱۸۱ مجمع عمومي در سال ۱۹۴۷ اتفاق افتاد.
وي افزود: دومين مورد، اشغال سرزمين در جنگ هاي ۴۹-۱۹۴۸ است كه بعد از رد تقسيم از سوي اعراب جنگ ها آغاز ميشود كه اعراب شكست ميخورند و اسرائيل بخشهاي بيشتري از اعلام قطعنامه ۱۸۱، از سرزمين را كسب ميكند؛ مرحله بعد جنگهاي شش روزه است كه كل فلسطين به اشغال اسرائيل در مي‌آيد، پس از آن طرح صلح‌هاي فلسطينيان مخصوصا طرح صلح اسلو است كه كنترل بخشي از سرزمين ها به تشكيلات خودگردان داده مي‌شود؛ و آخرين قسمت هم طرح صلح معامله قرن است كه طبق اين طرح زمينهايي جابه‌جا ميشود و زمين‌هاي بيشتري از كرانه باختري به اسرائيل الحاق مي‌يابد اما اعراب آن را نپذيرفتند.
نقش مرزها در اعمال حقوق مخاصمات مسلحانه چيست؟
عضو هيئت علمي پرديس فارابي دانشگاه تهران اضافه كرد: در حقوق جنگ دو شاخه مهم وجود دارد كه يكي حق به جنگ است و اينكه مرزهاي حقوقي كدام است؛ مهم است كه بررسي شود كه آيا يك گروه يا يك ملت از خودشان دفاع ميكنند يا اينكه توسل به زور غيرقانوني انجام مي‌دهند. بنابراين تعيين مرزهاي بين دو كشور در احراز اينكه آيا اين اقدام نظامي دفاع مشروع است يا نه اهميت بسزايي دارد
 دكتر سيد احمد طباطبايي ادامه داد: در كنار اين حق توسل به جنگ مقابلش حق در جنگ است كه شامل بحث حقوق قابل اعمال در مناطق اشغالي، اسكان غير نظاميان در مناطق اشغالي، تامين امنيت و سلامتي ساكنين مناطق اشغالي ، مساله پناهندگان، اخراج ساكنين و چند مورد ديگر در خصوص حقوق در جنگ است كه به تعدادي از آنها اشاره شد.
۱-طرح تقسيم فلسطين
عضو هيئت علمي پرديس فارابي دانشگاه تهران توضيح داد: بنيادي ترين مسال حقوقي از نگاه حقوق بين الملل مساله تقسيم است كه مجمع عمومي ۵۶ درصد را به يهوديان، ۴۳ درصد را به اعراب و يك درصد هم به بيت المقدس اختصاص ميدهد كه به عنوان منطقه بين المللي بايد ۱۰ سال در اداره سازمان ملل مي‌بود.
وي بيان كرد: اسرائيل بر اساس همين طرح در سال ۱۹۴۸ اعلام موجوديت كرد و در قطعنامه سازمان ملل شوراي امنيت و مجمع عمومي بر اساس همين تقسيم توانست عضويت سازمان ملل را در همان سالهاي اوليه طرح تقسيم از آن خود كند.
اين استاد دانشگاه تشريح كرد: ملاحظات سياسي و حقوقي در رابطه با طرح تقسيم شامل اين موارد است: عدم تصويب طرح تقسيم در راي‌گيري اوليه مجمع عمومي، تصويب در مرحله بعدي با ۳۳ راي موافق و ۱۳ راي مخالف از جمله راي ايران و ۱۰ راي ممتنع، عدم حضور نماينده استراليا در كميته فلسطين، درخواست برخي از نمايندگان كشورها جهت كسب تكليف از ديوان بين المللي دادگستري.

۲- جنگ اعراب و اسرائيل در ۱۹۴۹-۱۹۴۸
دكتر سيد احمد طباطبايي بيان كرد: در اين مرحله طي جنگ‌هايي اسرائيل بخشهايي از شمال فلسطين، كرانه باختري، بيت المقدس و نوار غزه را به اشغال خود در مي‌آورد.
۳- جنگ شش روزه ۱۹۶۷
وي ادامه داد: اشغال كرانه باختري، اشغال نوار غزه، اشغال شبه جزيره سينا و اشغال بلندي‌هاي جولان توسط اسرائيل در جنگ هاي شش روزه انجام شد، در واقع طي اين جنگ تمام مناطق فلسطين به دست اسرائيل افتاد ؛ اسرائيل ۱۶ سال براي هشت دقيقه اول حملات هوايي به فرودگاه هاي كشور عربي برنامه ريزي كرده بود.
۴- حاكميت فلسطينيان بر بخشي از سرزمين
عضو هيئت علمي پرديس فارابي دانشگاه تهران در پايان عنوان كرد: طرح هايي از جمله صلح اسلو و نقشه راه به وجود آمد كه طي آن بخشي از سرزمين ها به فلسطينيان بازگردانده مي‌شود اما در بخشي از سرزمين هاي كرانه باختري  و نوار غزه شهرك سازي ميشود در سال ۲۰۰۵ شهرك هاي نوارغزه به دليل عدم امنيت و مقابله حماس با اين شهرك ها كه تعداد كمي هم بودند تخليه مي‌شود و به تعداد شهرك ها در كرانه باختري افزوده مي‌شود.
در انتهاي سومين پيش‌نشت همايش بين المللي آنلاين حقوق بين الملل و مخاصمات مسلحانه در منطقه كه ديشب به ميباني دانشگاه قم برگزار شد؛ دكتر غلامعلي قاسمي در خصوص مشروعيت مبارزات جنبش حزب الله لبنان از منظر حقوق بين الملل به سخنراني پرداخته و عنوان كردند: جنبش حزب الله لبنان زائيده اشغالگري هاي رژيم صهيونيست است.
وي افزود: ارتش اسرائيل در دهه ۸۰ ميلادي وارد خاك لبنان شد و تا پايتخت آن بيروت پيش‌روي كرد و اين اشغالگري منجر به بروز جنبش هاي مقاومت از جمله جنبش حزب الله شد كه در حال حاضر يك جنبش مهم و بساير موثر در لبنان است.
عضو هيئت علمي دانشگاه قم ادامه داد: ماهيت اين جنبش از منظر حقوق بين الملل يك جنبش آزادي بخش با هدف مبارزه با اشغال لبنان است كه البته تاحدود زيادي  نمايندگي مي‌كند ملت لبنان را و مورد حمايت دولت و مردم است؛ همچنين پايگاه اين جنبش كه به تازگي تقويت شده علاوه بر جامعه شيعه متحدين بزرگي در بين مسيحيان لبنان دارد و بزرگترين تشكل هاي مسيحيان لبنان حامي اين جنبش هستند.
دكتر غلامعلي قاسمي اضافه كرد:دولت لبنان بعد از ۲۰۰۵ كه جنبش حزب الله وارد انتخابات پارلماني شده و در مجلس حضور دارد تمام دولت هاي لبنان يعني قوه مجريه در شروع كار خود يك برنامه كار هيئت دولت منتشر ميكنند كه تا الان شعار موجود در آن متن كه مورد پذيرش همه جناح ها و دولت هاي لبناني شده شعار الجيش، الشعب و المقاومت يعني ارتش، ملت و مقاومت؛ سه ركن حفظ لبنان ذكر شده است و دولت لبنان كه برنامه وزارتي را تصويب مي‌كند و اقشار مردمي و گروه هاي مختلف به نحوي از مقاومت حزب الله لبنان در برابر اسرائيل و مبارزه مسلحانه آن حمايت كرده اند.
وي بيان كرد: آيا با عقب‌نشيني اسرائيل در سال ۲۰۰۰ از خاك لبنان، هنوز اراضي اشغالي وجود دارد كه حزب الله لبنان مسلحانه  مقاومت كند و استمرار ببخشد به داشتن سلاح و مقابله با اسرائيل؟ بله، تا الان اراضي شبعا در مرز سوريه تحت اشغال اسرائيل است، البته اسرائيلي ها ادعا ميكنند كه اين اراضي اشغالي متعلق به سوريه است اما دولت سوريه نظر لبنان را قبول دارد  و اينها را اراضي لبنان مي‌داند.
اين استاد دانشگاه توضيح داد: علاوه بر آن در مرزهاي دريايي مرتب ناوچه ها و كشتي هاي جنگي اسرائيل حضور داشته و مانع تحقيقات بر روي ذخاير و منابع گازي كشف شده مي‌شوند، هواپيماهاي نظامي اسرائيل مرتب بر آسمان لبنان پرواز دارند، با توجه به اينكه لبنان يك ارتش قوي و مسلح ندارد اسرائيل جريان اشغال خاك لبنان را هنوز ادامه مي‌دهد.
دكتر غلامعلي قاسمي افزود: آيا قطعنامه ها و اسناد بين المللي نسبت به مشروعيت مقاومت حزب الله و موجوديت آن و نسبت به داشتن سلاح آنها تصميماتي داشته اند كه اين مشروعيت و اعتبار جنبش را زير سوال ببرد؟ قطعنامه ۱۵۵۹ در سپتامبر ۲۰۰۴ از طرف شوراي امنيت با پيشنهاد و اصرار آمريكا و فرانسه صادر شده و اين قطعنامه خواستار خروج نيروهاي غير لبناني، يعني سوري و خلع سلاح نيروهاي نظامي غيردولتي شد.
عضو هيئت علمي دانشگاه قم تشريح كرد: نيروهاي سوري كه با مجوز اتحاديه عرب و مبناي قانوني حضور داشتند از خاك لبنان خارج شدند و اما دربحث خلع سلاح نيروهاي غير دولتي اين قطعنامه، اين مساله مورد حمايت و استقبال كامل جامعه لبنان واقع نشد و بخش هايي از جامعه لبنان بعد از سال ۲۰۰۵ و ترور نخست وزير لبنان، رفيق حريري، موافقت كردند اما بخش هاي زيادي هم با تجمع و اعتراض و حضور نمايندگان در پارلمان مخالف اين مساله بودند.
وي اضافه كرد: در سال ۲۰۰۶ جنگ هاي ۳۳ روزه اتفاق افتاد و حزب الله لبنان در مقابل تجاوز اسرائيل مقاومت جانانه اي كرد و اين باعث شد كه جامعه لبنان كلا قطعنامه ۱۵۵۹ شوراي امنيت را كنار بگذارد. بعد از حوادث ۲۰۰۶ رئيس جمهور وقت لبنان اعلام كرد كه مسلح ماندن حزب الله حقي است كه اين حزب با آزادسازي لبنان از اشغال اسرائيل به دست آورده است؛ بنابراين حزب الله لبنان به عنوان يك جنبش آزادي بخش تا الان يك مشروعيت مردمي و حتي دولتي دارد.
عضو هيئت علمي دانشگاه قم بيان كرد: حزب الله لبنان در مقررات در جنگ چه وضعيتي دارد؟ در اين خصوص جنبش حزب الله لبنان عملكرد بساير معقول و قابل دفاعي داشته، حتي به لحاظ حقوق بين الملل از جنبش هاي فلسطيني هم وضعيت بهتري دارد.
دكتر غلامعلي قاسمي توضيح داد: جنبش حزب الله جنبشي است كه تبادل اسرا را اداره ميكند و اهل گفتگو است، هيچوقت شروع كننده حمله نبوده  و حتي موشك هايي كه در جنگ ۳۳ روزه استفاده كرد پس از چند روز از حملات پي در پي ارتش اسرائيل بود كه خاك لبنان را هدف قرار داد و در بحث  مقررات داخل جنگ كارنامه قابل قبولي دارد.
وي ادامه داد: ادعايي مطرح بود كه در جريان ترور رفيق حريري نخست وزير لبنان، جنبش حزب الله دخالت داشته و متهم هست. در سال ۲۰۰۵ كه نخست وزير لبنان ترور ميشود با دخالت شوراي امنيت يك دادگاه ويژه لبنان تاسيس ميشود؛ اين دادگاه يك دادگاه مختلط است كه هم قطعنامه شوراي امنيت را دارد و هم مشاركت دولت لبنان، البته همه اركان دولت لبنان طبق قانون اساسي مشاركت نداشتند و اختلافات داخلي وجود داشت و بيش از نيمي از جمعيت لبنان به لحاظ سياسي و احزاب مخالف اين دادگاه بودند.
اين استاد دانشگاه تشريح كرد: اما اين دادگاه تا الان كه حدود ۱۵ سال هست شكل گرفته نهايتا راي خود را دسامبر ۲۰۲۰ صادر كرد و در اين راي يكي از عناصر حزب الله يعني كسي كه در جنبش حزب الله عضويت داشته مجرم شناخته ومحكوم كرد، اما تصريح كرد در راي خود كه دلايل و مستنداتي مبني بر دخالت جنبش حزب الله لبنان در اين ترور پيدا نكرد و اين را منتفي دانست و اين مساله سبب بروز آرامش در جامعه لبنان شد.
وي در پايان عنوان كرد: پايگاه اجتماعي و سياسي حزب الله لبنان مسئله ديگري است كه از سال ۲۰۰۵ تا الان در پارلمان حضور دارند و در هيئت دولت هستند، از لحاظ احزاب تشكيل دهنده دولت ها تقريبا بيشتر اين دوره هاي چهارساله دولت ها اكثريت پارلماني حزبي را داشتند.

عکس های مرتبط :

View This Page: 629
Home | Back |
Guest (Qomuniguest)


Powered By : Sigma ITID